Outdoor

Vitorlázás

A vitorlázás olyan sport, amelyben egyszerre van szerepe a fizikai és a szellemi teljesítőképességnek.

Túrázzunk a végtelen vízen, vagy egy kis tó nádasaiban, de akár versenyez-zünk sok hajó között, minden esetben óriási szerepe van a jó helyzetérté-kelésnek, a megfelelő stratégia-alko-tásnak, a kiváló taktikai munkának, az együttműködésnek, a fizikai és szelle-mi felkészültségnek. A hajósnak min-den körülmények között "talpon" kell maradnia: a viharban, a hullámok harcában éppúgy, mint a tikkasztó széltelenségben.

Versenyzéskor a szabályok pontos is-merete és alkalmazása, hajónk tulaj-donságaiban rejlő lehetőségek kihasz-nálása, legénységünk harmonikus csa-patmunkája, nyugalmunk és robbané-konyságunk tehet minket sikeressé.

A vitorlázás egy - élvezetes és való-színűleg felejthetetlen pillanatokat szerző - eszköz, melynek segítségével fejleszthetjük a munkahelyi csapat együttműködését, problémamegoldó képességét. Természetesen a program fő célja, hogy támogatást adjon a szer-vezet önfejlesztő munkájához, amely-nek révén felgyorsulhat ez a soha véget nem érő folyamat.

Egy vitorláshajó irányításához nélkü-lözhetetlen az összes csapattag aktív és jól összehangolt munkája. Egy rosszul megfogalmazott parancs, egy késve reagáló mancsaft, vagy egy hibás kormánymozdulat elég ahhoz, hogy a hajó önálló életre keljen. Ezért a csapatoknak a tréning első pillanatától jól kell gazdálkodniuk erőforrásaikkal, folyamatosan fejleszteniük kell belső kommunikációjukat, időben és ered-ményesen kell kezelniük konfliktus-helyzeteiket, vagyis egy olyan eredmé-nyes együttműködést kell kialakíta-niuk, mellyel célba tudják juttatni hajójukat.

Természetesen az igényektől függően a tréning fókuszpontjában lehet a vezetés, a kommunikáció, a döntéshozatal vagy akár a konfliktuskezelés témaköre, de a végső cél minden esetben az, hogy a csapattagok azokat a készségeiket fejlesszék, melyekkel hatékonyabbá tehetik a teljes szervezet működését.

Golf

A golf olimpiai sportág, Skóciából ered, mintegy 400 évvel ezelőttiek az első írásos emlékek. A világ több, mint 200 országában százmilliós nagyságrendű játékos űzi szabadidős tevékenység-ként vagy versenyszerűen.

Magyarországon jelenleg kb. 5000 játékos van, számuk lassan növekszik, 13 pályán és 15 klubban van lehetőség golfozásra. A szezon áprilistól októ-berig tart, ebben az időszakban szinte minden nap van verseny, a hétvégeken több is. Veszprém megye igazi fellegvár 3 pályával és jó pár élvonalbeli játé-kossal.

Alapvetően a sport szellemisége azt diktálja, hogy a golfozó önmaga, illetve a pálya ellen versenyez, így akár egyedül is élvezetes, társaságban pedig őszintén szurkolhatunk egymás sikeréért. A hendikep alapján járó ütéselőnyök a pálya ellen is érvé-nyesek. A játék alapjainak elsajátítása után a golf egy stratégiai játék, melyben a kialakított nehezítő körül-mények, akadályok leküzdése komoly mentális és pszichés kihívás. A fizikai megterhelés sem elhanyagolható, egy 18 szakaszos játék 4-5 órát vesz igénybe, melynek során a játékosok kb. 8 kilométert gyalogolnak igen tem-pósan egy közel 20 kilogrammos fel-szereléssel.

A tréning helyszínéül szolgáló Forest Hills Golf & Country Club a Bakonyban található Zirc mellett. A pálya speciális kialakítású, 2 x 9 szakaszos, ami azt jelenti, hogy 9 lyuk van, de mindegyik-re két különböző szakasz vezet. A pálya - mint minden golf pálya - gyönyörű környezetben fekszik 37 hektár terüle-ten, ahol egy négy csillagos wellness hotel szolgálja az ide érkezők színvo-nalas kikapcsolódását.

Túrisztika

Feltöltés alatt.