Konfliktuskezelés

A mindennapi életünk során mindannyian kerülünk olyan helyzetekbe, amikor érdekeinknek, véleményünknek, jogainknak kell érvényt szereznünk. Ez akkor okoz igazán gondot, amikor véleményünket, álláspontunkat konfliktushelyzetben kell kifejtenünk. 

Mindannyian arra törekszünk, hogy ilyen helyzetekben hatékonyan fejezzük ki véleményünket úgy, hogy azt mások elfogadják, és eközben mások véleményére, gondolataira is figyelemmel legyünk. Ez a fajta felfogás és viselkedés - más módon nevezve a nyerő-nyerő helyzetekre törekvés - tapasztalatok szerint hosszú távon a személyes hatékonyság és a tudatos és magabiztos magatartás egyik legfontosabb kelléke. Általános értelemben ezt a magatartásformát nevezzük "asszertivitásnak", amely az egészséges önérvényesítés, az önbizalom és az empatikus konfliktuskezelés témaköreit fedi le. Ezért a konfliktuskezelés tréning fogalmi keretét az asszertív magatartás, az eszköztárát pedig az erőszakmentes kommunikáció adja.

Az asszertivitás olyan attitűd mely a nehezen kezelhető, potenciális konfliktus-helyzetekben ad biztos segítséget és kapaszkodót, hogy minél eredményesebben oldjuk meg azokat, úgy hogy azok megoldásában mindkét fél megerősödve, és a partneri együttműködés érzésével vegyen részt.

Az erőszakmentes kommunkáció pedig olyan módszer, amelynek begyakorlásával közelebb kerülhetünk egy örömteli élet lehetőségéhez.

Tapasztalatun szerint a program hatására a résztvevők:

  • Jobban megértik és elfogadják a különböző konfliktusok okait.
  • Megismerik a szubmisszív, az agresszív és asszertív magatartás jellemzőit és képesekké válnak saját kommunikációs helyzeteikben tetten érni azt.
  • Megismerik a Thomas-Kilmann modell féle konfliktuskezelési stratégiákat, és tudatosítják saját viselkedési tendenciáikat az egyes konfliktus-helyzetekben.
  • Megismerik a nyerő-nyerő helyzetek elérésének alapfeltételeit.
  • Megismerik és elsajátítják az erőszakmentes kommunikáció alapjait, és az asszertív én-üzenetek, érzés és igényközlő formuláit.
  • Képesekké válnak hatékonyan kifejezni gondolataikat, véleményüket nehéz helyzetekben is.
  • Megfelelően tudnak negatív és pozitív visszajelzéseket adni.
  • Képesek lesznek bizonyos kéréseket visszautasítani és kéréseket megfogalmazni.
  • Nagyobb önbizalommal fordulnak partnereik felé.

ÉRDEKLŐDÉS

Kérjük, adja meg adatait, és a lehető leghamarabb felvesszük önnel a kapcsolatot.