Coaching

személyes fejlesztési program

A program filozófiája

A segítségnyújtásnak ez a módja (coaching) a személyes kompetenciafejlesztés egyik leghatékonyabb formája.

A segítő edzőpartnere és bizalmasa a segítettnek.

A segítő folyamat személyre szabott munkamódszere aktiválja a rejtett tartalékokat, energiákat és fejleszti az egyéni alkalmazási területeket. A segítségnyújtás során a segített nem csak képességei fejlesztésével foglalkozik, hanem attitűdjei megismerésével, énképe erősítésével, belső motivációi elmélyítésével, egyéni hatékonysága növelésével is.

Az együttműködés legfontosabb alapjai a bizalom és a titoktartás.

A segítő a folyamatban mint katalizátor, tükör és moderátor van jelen. Eseményeket generál, visszajelez, alternatívákat kínál. Azonban a kérdésekre, a problémákra a segített önmaga dolgozza ki a számára legmegfelelőbb válaszokat, módozatokat. A segítő kísér, ügyel az ellenállásokra és zavarokra, biztosítja a megtalált döntések koherenciáját.

Ebben a folyamatban csak ritkán használunk kész recepteket: a segítő és a segített egyenrangúan dolgozik együtt.

A folyamat a segített önelemző munkájával indul, amelyet a segítő strukturál. Kettőjük tevékenysége a segített egyéni időbeosztásához igazodik, kizárólag az ő személyére fókuszáló fejlesztési elképzelés mentén halad előre.

A tényleges programot hosszú előkészítő folyamat előzi meg, amelynek célja a segítő és segített kölcsönös egymást választásának elősegítése. E folyamat része az egymás megismerése és ezáltal való elfogadása mind emberi, mind szakmai szinten; a kiinduló helyzet és az arról alkotott megítélés azonosságának tisztázása; a program közös kidolgozása. Nem tekinthető sikertelenségnek, ha az előkészítő folyamat végeredményeként úgy döntenek segítő és segített, hogy nem látják biztosítottnak az együttműködés sikerességét, és ezért nem kezdenek bele a programba. A sikeresség megítélését a program végén látjuk helyénvalónak.


ÉRDEKLŐDÉS

Kérjük, adja meg adatait, és a lehető leghamarabb felvesszük önnel a kapcsolatot.