Vakok és gyengénlátók
Területek

Segítő tevékenységünk három fő területre osztható. Ezeket a személyiség, a szervezeti és a szakmai orientáció különbözteti meg egymástól. Természetesen sokféle átfedést is tartalmaznak ezek a területek, mégis sokszor előnyösnek tűnik ez a megkülönböztetés.

Személyiség orientált képzések

Egy szervezet hatékonyságát nagymértékben befolyásolja az azt alkotó személyiségek milyensége. A magas szintű személyes kvalitások persze önmagukban nem garantálják egy szervezet kiválóságát.
A személyes minőségek körébe tartozik a szakmai felkészültség is, de az ehhez kötődő fejlesztéseket a harmadik részben érintjük.
A személyiséghez közvetlenül kötődő területet két részre osztottuk: a személyes képességek és készségek, valamint a személyközi kapcsolatokban való jártasság témakörére.
Ha egy szervezet megengedheti magának azt a „luxust”, hogy segítséget nyújt tagjai személyiségének tervezett és kontrollált fejlesztéséhez, akkor ezáltal már a szervezeti fejlesztések jó részét is úgy megalapozta, hogy ott is bizton számíthat a sikerre.

Szervezet orientált képzések

A szervezetek hatékony működésének kulcsa a kommunikációs rendszer és kultúra egészsége.
A különböző szervezeti egységek (emberek) közötti kommunikáció elsődleges célja a munkához kapcsolódó döntésekhez szükséges információk beszerzése. A hatékonyság csökkenésének, a személyes konfliktusoknak a hátterében általában az információáramlás zökkenői - információhiány vagy szükségtelen információk tömege, gyakran a szükséges információcsere nem megfelelő időzítése és módja - húzódnak meg. Ezért kezdjük általában a komplex szervezetfejlesztési programjainkat az adott szervezet információ térképének elkészítésével.
Természetesen egy szervezet hatékonysága nem pusztán az információ-technológiai műveltségétől függ, hanem legalább ilyen mértékben a sajátos kultúrájától, amelyet leginkább tagjai attitűdje határoz meg. Ezért helyezünk különös hangsúlyt az attitűd megerősítésére, szükség esetén a váltás elősegítésére.

Szakma orientált képzések

Itt elsősorban a speciális, az adott szervezetre jellemző szakmai képzések, továbbképzések rendszerbe szedéséhez, a motiváció megteremtéséhez és a sokszor száraz tananyag „megzenésítéséhez” kínálunk segítséget. Az a tapasztalatunk, hogy kellő felnőttoktatási, pedagógiai, pszichológiai tudással minden ismeretátadási folyamat élvezetessé, s ezáltal hatékonnyá tehető.